|
شما در حال خواندن ...
واقعیات

همزمان با حضور موسوی در جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد؛ نمایندگان احمدی نژاد را راه نداد

محمدرضا یزدان پناه
mryazdan(at)hotmail.com

نخستین جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد پس از جنجال های گسترده اخیر درباره این دانشگاه در شرایطی برگزار شد که اعضای هیات موسس نه تنها اجازه حضور نمایندگان تازه منصوب شده محمود احمدی نژاد در این جلسه را ندادند بلکه با دعوت از میرحسین موسوی، مخالفت مجدد خود با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابراز کردند.

این البته تنها اتفاق مهم جلسه اخیر نبود چرا که اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد بار دیگر بر وقف اموال و دارایی های 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه تاکید کردند و حتی فرم های بودجه موقوفات دانشگاه آزاد را به تصویب رساندند.

جلسه اخیر هیات موسس دانشگاه آزاد البته یک مهمان ویژه نیز داشت. میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران که در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، نامش از هیات موسس دانشگاه آزاد حذف شده بود، مهمان ویژه جلسه ای بود که خروجی آن توسط حامیان دولت به «از رو بستن شمشیر توسط دانشگاه آزاد» تعبیر شد.

آنگونه که سایت های خبری جریان حاکم گزارش داده اند، حضور موسوی در جلسه اخیر هیات موسس دانشگاه آزاد به دعوت و اصرار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس هیات موسس صورت گرفته است.

«جوان آنلاین» از سایت های منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی گزارشی در این خصوص نوشته که علاوه بر موسوی، محمد هاشمی و یاسر هاشمی نیز به این جلسه دعوت شده بودند اما ننوشته که آیا این افراد در جلسه فوق حضور داشته اند یا نه.

آنگونه که این سایت خبر داده، حضور میرحسین موسوی در این جلسه واکنش حجت الاسلام محسن قمی، که در سال 1386 به عضویت در هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب شده را به دنبال داشته که با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرکت موسوی در جلسه فوق را غیر قانونی دانسته است.اما هاشمی رفسنجانی با تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اعتراض را وارد ندانسته است.

سایت جوان آنلاین ضمن ابراز بی اطلاعی از خروجی این جلسه، مدعی شده که جلسه فوق با هدف «راه اندازی فتنه ای جدید حول محور دانشگاه آزاد» بر پا شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد، چهارم خرداد با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، شهاب الدین صدر، نسرین سلطان خواه، محمد حسن شجاعی فرد، فرهاد رهبر و فرهاد دانشجو را به عنوان اعضای جدید هیات موسس این دانشگاه معرفی و در مقابل نام میرحسین موسوی را از این هیات حذف کرد.

موسوی در کنار هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، سید علی خامنه ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و سید حسن خمینی، موسسان اولیه دانشگاه آزاد اسلامی بودند. با رسیدن علی خامنه ای به مقام رهبری جمهوری اسلامی و درگذشت سید احمد خمینی، هیات موسس دانشگاه آزاد برای مدت ها با چهار نفر تشکیل جلسه می داد تا اینکه در شهریور سال 1386 نام علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی، محسن قمی، حمید میرزاده و سید حسن خمینی نیز به این جمع اضافه شد.

دانشگاه آزاد عقب نشینی نمی کند

آنگونه که خبرگزاری های ایران اعلام کرده اند، هيات مؤسس دانشگاه آزاد در جلسه اخير خود كه به رياست هاشمي رفسنجاني برگزار شد، مجدداً بر وقف اموال اين دانشگاه تأكيد کرده و فرم‌هاي بودجه موقوفات را نيز به تصويب رسانده است.

در اين اجلاس که دوم تیرماه برگزار شد، ابتدا در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بحث و تبادل نظر شد و سپس با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي يك موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي است و اموال آن نيز طبق مصوبه هيات متوليان وقف شده و به ثبت رسيده است، مقرر شد براي جلوگيري از ضرر و زيان موقوفات دانشگاه، پيگيري‌هاي قانوني براي رفع اشكالات اساسنامه در مورد وقف دانشگاه و هم در مورد امر غيردولتي بودن آن به عمل آيد.

در جلسه هيات متوليان فرم‌هاي بودجه موقوفات دانشگاه آزاد اسلامي شامل فصول اول، دوم و سوم مشتمل بر هزينه‌هاي عمراني، اداري و پشتيباني و مصارف موقوفات بر اساس وقفنامه مصوب به تصويب رسيد و مقرر شد با حضور دبير هيات نظار موقوفات، دبير هيات متوليان، رييس دانشگاه آزاد اسلامي و كارشناسان وقف بودجه موقوفات سال 1389 دانشگاه، بر اساس فرم‌هاي مصوب در چارچوب مفاد وقفنامه تنظيم و براي تاييد نهايي به امضاي هيات متوليان برسد.

وقف اموال دانشگاه آزاد که مسئولان آن مدعی هستند نظر فقهی مساعد آیت الله خامنه ای برای آن را کسب کرده اند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خارج کردن کنترل این دانشگاه از دست موسسانش و سپس مصوبه مجلس و حکم دادگاهی در تهران به نفع دانشگاه آزاد، یکی از بزرگترین چالش های سیاسی ایران در یکسال گذشته پس از اعتراضات گسترده مردم به کودتای 22 خرداد 88 بوده است.

محمود احمدی نژاد از بدو روی کار آمدن در تیرماه 1384 همواره بر «برخورد انقلابی» با دانشگاه آزاد و «قطع دست غارتگران بیت المال» از این دانشگاه تاکید کرده است. در مقابل مسئولان دانشگاه آزاد همواره تاکید کرده اند که تلاش جریان حاکم در جمهوری اسلامی برای مقابله با این دانشگاه با «اهداف سیاسی و مغرضانه» است.

دلیل اصرار هاشمی به حضور موسوی چیست؟

همزمان با حضور میرحسین موسوی در جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد، شبکه ایران با انتقاد از این مسئله پرسید که دلیل اصرار هاشمی برای شرکت موسوی در جلسه فوق چه بوده است؟

این سایت نوشت: «آنچه در این میان تعجب فعالان سیاسی را به دنبال داشته است، اصرار شدید آقای هاشمی برای حمایت از میرحسین موسوی بعد از تمامی اقدامات ساختارشکن وی در سال گذشته است؛ اقداماتی که سبب شد تا مردم در مناسبت‌های مختلف نسبت به او ابراز برائت کنند.»

رجانیوز هم طی یادداشتی در این باره نوشت: «اگر بحث فتنه بعد از انتخابات است، تمام موضوع را در کهریزک خلاصه می کنند و دعوای با نظام را به دعوای جناحی تقلیل می دهند تا خود را به عنوان ضلع میانی ماجرا بر کرسی حق بنشانند. اگر موضوعِ دانشگاه آزاد است، باز در نقش مدافع روشنفکر دانشگاه آزاد ظاهر می شوند. اگر موضوع سیدحسن است، در حکم وکیل مدافع او سخن می گویند و غیر خود را سپاه عمرسعد می خوانند و بعضا حتی می کوشند تا تطهیر او را نتیجه بگیرند و او را شخصیتی برجسته و مظلوم معرفی کنند چنانکه در مورد هاشمی نیز برخی چنین کردند و می کنند. این در واقع یک جریان است که از آبشخور پلورالیسم سیاسی سیراب می شود. آیا این مسئله و این نقش آفرینی ها در مواجهه با اسلام انقلابی و اسلام ناب تأمل برانگیز نیست؟»

اما شاید تندترین واکنش در این میان متعلق به شبکه ایران باشد که مقاومت دانشگاه آزاد در برابر دولت احمدی نژاد را به «بستن شمشیر از رو» تعبیر کرده است.

این سایت حامی دولت نوشت: «ادعای مسئولین دانشگاه آزاد مبنی بر وقف اموال ده‌ها هزار میلیارد تومانی آن و تاکید چندین باره در حالی است که علاوه بر اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، شورای انقلاب فرهنگی نیز به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در این خصوص، وقف اموال دانشگاه آزاد را غیرقانونی و خلاف اساسنامه جدید دانسته است.»

دانشگاه آزاد کوتاه نیاید، خودمان رئیس انتخاب می کنیم

به دنبال امتناع هیات موسس دانشگاه آزاد از قبول اساسنامه جدید و جلوگیری از شرکت منصوبان شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات این هیات، حامیان دولت برای وادار ساختن این دانشگاه به عقب نشینی به تهدید روی آورده اند.

در همین راستا شبکه ایران با استناد به «اخبار رسیده از هیات امنای دانشگاه آزاد» خبر داد که: «هیئت امنا بعد از برگزاری چند جلسه برای معرفی اعضای مورد نظر خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتیجه نرسیدند و عملا با این تصمیم خود بنا دارند در مقابل اساسنامه جدید که حکم و قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ایستادگی کنند.»

این سایت در ادامه تهدید کرده: «در صورتی که هیات امنا اقدام به معرفی اعضای مورد نظر خود نکند گروه 5 نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضای می توانند رئیس جدید دانشگاه آزاد را معرفی نمایند.»

شبکه ایران سپس اقدام به انتشار گفت و گویی با فردی به نام نورالله حیدری دستنایی که او را نماینده فارسان در مجلس معرفی کرده، نموده و از قول او نوشته است: «اگر حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر زمین مانده و عملی نشود، قطعا این اختیار را دارد که خود راسا وارد عمل شده و طی جلسه ای رئیس جدید را انتخاب نماید.»

گفتنی است حتی بر مبنای اساسنامه جدید مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد باید به تایید هیات موسس و رئیس آن یعنی هاشمی رفسنجانی برسد.

بسیج مانع جاسبی می شود؟

تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که گزارش هایی درباره سازماندهی نیروهای شبه نظامی بسیج دانشجویی و انصار حزب الله برای تجمع در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد و ممانعت از ورود عبدالله جاسبی به دفتر کارش در صبح امروز در رسانه ها منتشر شده است.

به گزارش سایت میزان، پس از تائید این خبر هاشمی رفسنجانی نیز رایزنی های گسترده ای برای دفاع از دانشگاه آزاد انجام داده است. او همچنین خواستار برگزاری جلسه ای با حضور رهبری و سران قوا برای بررسی مسائل مربوط به دانشگاه آزاد شده که تا این لحظه دفتر رهبری هیچ پاسخی به درخواست وی نداده است.

حملات بسیج دانشجویی و گروه های حزب الله به دانشگاه آزاد و جاسبی در حالی صورت می گیرد که در دوران اصلاحات نیروهای انصار حزب الله به تجمع دانشجویان اصلاح طلب معترض به عملکرد جاسبی حمله می کردند و حسین الله کرم، از رهبران این گروه در سخنانی در سال ۷۷ دانشگاه آزاد را سنگری خوانده بود که نباید به دست اصلاح طلبان بیفتد.

اما پس از گذشت ۱۱ سال امروز نیروهای بسیج دانشگاهی به فرماندهی علیرضا زاکانی نماینده فعلی تهران و فرمانده سابق بسیج دانشجویی و همچنینی رسایی از نزدیکان مصباح یزدی حملات سنگینی را برای خارج کردن گسترده ترین نهاد غیر دولتی ایران از دست هاشمی و جاسبی آغاز کرده اند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنانی با اشاره صریح به هدایت شده و هدفمند بودن اعتراضات علیه مدیریت دانشگاه آزاد از مراکز و نهادهایی که تجمعات علیه دانشگاه آزاد در مقابل مجلس را راه انداختند انتقاد کرد.

پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، حدود 200 نفر از نیروهای بسیج دانشجویی و انصار حزب الله با تجمع در برابر مجلس به سر دادن شعارهای تند و بی سابقه ای علیه نمایندگان مجلس هشتم و رئیس آن علی لاریجانی پرداختند.

چند تن از نمایندگان حامی دولت مانند مهدی کوچک زاده و حمید رسایی نیز با حضور در جمع این افراد از آنها حمایت کردند که این مسئله واکنش تند لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان مانند علی مطهری و کاظم دلخوش ـ از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان ـ را برانگیخت.

گفته می شود در صورت برگزاری تجمع مقابل دفتر جاسبی، شرکت کنندگان در این تجمع نیز همان کسانی باشند که پیش از این در برابر مجلس تظاهرات کرده بودند.همان کسانی که به نوشته سایت عصر ایران با اتوبوس به محل منتقل شده بودند و از امکاناتی مانند آبسردکن و نهار رایگان برخوردار بودند.

چند روز پیش یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه اعلام کرده بود که بسیجیان و سپاهی ها از دانشگاه آزاد ناراحت هستند.

منبع: روزآنلاین

About Wein

آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است میرحسین

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

RSS روز آنلاين

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS گویا

توییتر

Follow WeinGreen on Twitter

آخرین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید

سبز نامه

روشی آسان و سریع برای دسترسی به وب سایت‌های فیلتر شده

سبز پروکسی
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: